Informace o autorovi

Kdo jsem: Ondřej Hausenblas, nar. 1954, vystudoval FF UK (čeština – angličtina), pracoval krátce jako elév v ÚJČ ČSAV, pak v Čs. rozhlase jako lektor redaktorů, pak 7 let jako redaktor české klasiky v nakladatelství Čs. spisovatel, a od roku 1987 na Univerzitě Karlově (do roku 1997 na FF UK, dodneška na PedF UK). V devadesátých letech jsem krátce a jen externě vyučoval na víceletém gymnáziu.

Co dělám: Po celou dobu působení na univerzitě jsem se zaměřoval na výchovu budoucích učitelů a také na profesní rozvoj učitelů (nejen češtinářů) v praxi. Mnoho jsem se naučil díky práci pro občanské sdružení Přátelé angažovaného učení (PAU) – v něm se od začátku 90. let sdružovali a navzájem posilovali učitelé, kteří už věděli, že chtějí svou práci zlepšovat kvůli dětem i kvůli sobě a národu. Od konce 90. let jsem lektorem v sdružení Kritické myšlení, které vzdělává učitele v programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Obě tyto zkušenosti mi dávaly a dávají bezpočet příležitostí stýkat se s učiteli, společně promýšlet řešení jejich potřeb a problémů s výukou a školou. Podobně přínosné je pro mě také to, že na fakultě vedu v posledních letech učitelské literárněvýchovné praxe studentů učitelství 1. stupně (při tom si mohu opět také „zaučit“ děti, obvykle v literární výchově v 4.-5. ročníku…) V posledních pěti letech hodně pracuji pro projekt Pomáháme školám k úspěchu.