Rozumí a nerozumějí

Další malý doklad, jak cenné je zachovávat v jazyce to, co má sílu rozlišovat význam. Slyšel jsem na podzim v rádiu souvětí, ve kterém by jedinou oporou pro pohotové porozumění byly ty tvary slovesné na -í / -ejí, když v mluvené řeči nejsou věty  a jejich významy odděleny interpunkcí (zapisuji tedy poslech bez čárek):

Demonstranti protestují že Trump destabilizuje světový mír a nerozumí tomu proč přijíždí do Paříže na oslavy
konce 1. svėtové války.

Radiožurnál 11. 11. 2018

Ono to sice nakonec je jasné, když víme, že Trump jede do Paříže slavit, ale k takovému pochopení musí posluchačův mozek nejprve odbourávat mylné interpretace:

Demonstranti protestují, že Trump destabilizuje světový mír, a protestují taky proti tomu, že on nerozumí tomu, proč oni přijíždějí do Paříže na oslavy konce 1. svėtové války.

nebo

Demonstranti protestují, že Trump destabilizuje světový mír, a protestují taky proti tomu, že on nerozumí tomu, proč on sám tedy přijíždí do Paříže na oslavy
konce 1. svėtové války.

nebo asi správně:

Demonstranti protestují, že Trump destabilizuje světový mír, a dávají tak najevo, že oni nerozumějí tomu, proč on tedy pak přijíždí do Paříže na oslavy konce 1. svėtové války.

Takové poslední sdělení je sice gramaticky správné, ale je obsahu nedomyšleného: ti demonstranti asi ve skutečnosti demonstrují, protože dobře rozumějí, proč on jede slavit mír, třebaže sám pracuje na jeho destabilizaci – jsou v tom nějaké jeho sobecké, nebo americkocentrické zájmy, jeho falešnost nebo jeho celková hloupost atp. Oni sice možná hlásají „My nerozumíme, proč destabilizátor míru jede slavit mír,“  jenže novinář nemá tupě citovat, co řekli, nýbrž co to znamená – že je tu krutý rozpor v Trumpově jednání.

Jestli chce novinář nechat na posluchači / čtenáři samotném, aby si výroky demonstrantů interpretoval svým rozumem, OK, ale pak je musí přepsat a říkat česky a správně a srozumitelně a pro posluchače „komfortně“.

Zejména v rozhlasovém vysílání by mělo sdělení být pro adresáta dešifrovatelné co nejsnadněji a mělo by být podvědomě rozluštitelné přímo. Jinak vzniká veřejná mlha v chápání, šíří se tolerance vůči malé ohleduplnosti novinářů vůči publiku, a taky se dělá mlha v mozcích, když mozek zachytí  sdělení jako „to je nějaké nejasné, tak to oni ti demonstranti nevědí, co chtějí!“ A přitom jen novinář neví, co říká, „nevidí si do huby.“

Kde gramatika nestačí - zase -í vs. -ejí
Zase chtějí zjednodušit češtinu?

Vaše otázky, připomínky, nápady

Vaše e-mailová adresa nebude publikována.