Ujgurové přece neexistují

„Čína legalizovala převýchovné tábory pro Ujgury, jejichž existenci popírala.“

To píše Respekt na https://www.respekt.cz/denni-menu/cina-legalizovala-prevychovne-tabory-pro-ujgury-jejichz-existenci-popirala

Takový nedemokratický stát může prostě zapřít, že nějací lidé vůbec jsou. A pak pro ně udělat tábory.

Pak si společně řekneme...
Ani svůj, ani jeho? Přivlastňovací zájmena nefungují spolehlivě.

Vaše otázky, připomínky, nápady

Vaše e-mailová adresa nebude publikována.