Dušínovy dívky

Hoši od Bobří řeky zůstanou bez dívek. Do klukovského příběhu nepatří, říká nakladatel.

Na webu stanice Plus (ČRo) si přečtete znění se správnou koncovkou -vi/-ovy, ale ten kdo chystal perex (čili vstupní odstavec) za výše uvedeným titulkem o vydání Hochů od Bobří řeky, si Dušína asi představoval s jiným křestním jménem a s jiným vztahem k holkám:

… Například vlajku Rychlých šípů na začátku předávaly Mirkovi Dušínovy dívky. …

Dusinovy-divky

Text samotného článku však správně přepisuje, co ředitel Albatrosu říká:

(…) Myslím, že to byl i celoživotní ostych Jaroslava Foglara před ženami,“ domnívá se Müller. Podle něj ani dívky do těchto příběhů přátelství nepatří. „Ale není pravda, že by se je tam Foglar nesnažil dostat. Například vlajku Rychlých šípů na začátku předávaly Mirkovi Dušínovi dívky. Jsou to epizodní postavy, ale jsou tam,“ připomíná. (…)

Jestli v některé třídě umějí děti číst Foglara, je tohle pěkná příležitost je přilákat k pravopisu -ovi/-ovy. Když si přečteme větu „Například vlajku Rychlých šípů na začátku předávaly Mirkovi Dušínovy dívky,“  můžeme nechat žáky, aby si tuhle scénku každý za sebe vizualizoval. Znalce Foglara i ostatní vyzveme, aby to udělali mlčky, jen před duševním zrakem – nikdo nikoho neopravuje, dokud k tomu nenastala chvíle. A pak si své „scény“ můžou sdělovat ústně. Lépe než kreslit, protože v tom by asi neuměli vyjádřit, čí dívky to byly. A pokud celá třída foglarovky zná, může si žák vymyslet, jaký tajný život ten Mirek vedl v čase, kdy nebyl v klubovně s ostatními šípy.

(A učitel nezapomene, že vzor „otcův“ u přídavných jmen přivlastňovacích neexistuje, i když ho tomu na některé fakultě dosud vyučovali a v učebnici to je. Asi si už sto let nevšimli, že „otcův“ má koncovky totálně totožné se vzorem „matčin“, a taky že vůbec nikomu nepomáhá poznat, jaké i/y  se v tom slově „podle otcův“ má napsat. Slyšet je to jen u zakončení -ini/-iny [foneticky: -iňi/-ini].)

 

Ani svůj, ani jeho? Přivlastňovací zájmena nefungují spolehlivě.
NASA financuje asteroid

Vaše otázky, připomínky, nápady

Vaše e-mailová adresa nebude publikována.