NASA financuje asteroid

Co dáme při psaní do věty hlavní a co do vedlejší, není žádná malicherná věc. Hlavní sdělení má být ve větě hlavní, podobnosti, upřesnění, doplnění jsou jako větné členy až na druhém místě co do důležitosti. Ale krom toho se obsah věty hlavní dál rozpracuje dalšími větami, jež následují. Když to tak napsané není, vzniká u čtenáře (podvědomá) nejistota, zazmatkování a potřeba opravit své čtení. Sami se podívejte:

Za titulkem „Země má jeden měsíc? Nesmysl, tvrdí vědci. Okolo Země jsou ještě miniměsíce“ se píše o malých tělesech –  „(…) když se přiblíží k Zemi, její gravitace je zachytí. Hrouda poté (…) začne okolo Země obíhat. Pokud vykoná alespoň jeden celý oblet, než ji gravitace vystřelí zase dál, vědci o ni mluví jako o tzv. miniměsíci (…) K těm nejznámějším případům patří asteroid 2006 RH120, který v roce 2006 objevila kamera arizonského systému Catalina Sky Survey. Jeho provoz financuje americká NASA, přičemž je součástí širšího objektu NEOO, jehož cílem je identifikace objektů, které se dostanou do relativní blízkosti Země a její oběžné dráhy okolo Slunce.“

Věta „Jeho provoz financuje americká NASA“ odkazuje zájmenem „jeho“ na slovo mužského rodu.  Nejblíže je sice substantivum „systému“, ale to, o čem se v článku píše, nejsou nějaké americké systémy, ale ty asteroidy, hroudy, miniměsíce. Takže automaticky naskakuje souvislost „asteroid – jeho provoz financuje NASA“.

A taky výraz „součástí širšího objektu NEOO“ naznačuje, že mluvíme o objektech vesmírných. Že „systém je součástí objektu“, to už není ani astronomická hantýrka, ale novinářská hatmatilka plynoucí asi z mechanického opisování zahraničních pramenů…

Najdete to na https://vtm.zive.cz/clanky/zeme-ma-jeden-mesic-nesmysl-tvrdi-vedci-okolo-zeme-jsou-jeste-minimesice/sc-870-a-194672/default.aspx?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Dušínovy dívky
Z rozumného textu nerozumný titulek

Vaše otázky, připomínky, nápady

Vaše e-mailová adresa nebude publikována.