Květen 2018

V čítankách i v různých výchovných neliterárních příručkách bývají texty, které jsou ušity na tělo určité ušlechtilé myšlence. Ale číst se to nedá, je to à la téze, páchne to mravoučnou, ekologickou nebo jinou didaxí. Je dobré se těm textům vyhnout, protože promarňují čtenářský zájem a rozvoj dětí, i jejich…

Zobrazit více

Každý rok narazíme na to, že maturanti musejí ve státních „didaktických“ testech z češtiny předvést některou znalost, kterou si pro výuku vymyslila školní tradice: nějaké to „určování kategorií“, nebo „druhy slov“  atp. I když se tak vyučuje sto let, i když za to děti dostávají známky nebo když se kvůli…

Zobrazit více

Míváme potíže s volbou vhodného úryvku z větší knihy, když už musíme v hodině s dětmi číst společný text. (Společný text sice většina učitelů považuje za samozřejmost, ale z hlediska rozvoje čtenářství je to spíše jen nástroj, nácvikový postup. Skutečné čtení se děje, když si žák i sám vybírá, co…

Zobrazit více