Listopad 2017

Kolem vidu je ve škole i v mluvnicích trochu zmatek, a to proto, že buď autoři učebnic, nebo učitelé sami nepoužívají nebo nevnímají dost jasně výraz „slovesný tvar“, případně nebo „tvar slovesa“ (je to totéž). Dá se to snadno vyřešit, ale chce to myslit trochu víc, než co nabízejí učebnice…

Zobrazit více

Každý rok připravují studentky a studenti učitelství 1. stupně přípravy k výstupu v literární výchově. Učí se nejprve v jednom semestru plánovat hodinu pozpátku, a pak v dalším semestru vedou hodinu v 4. nebo 5. ročníku. Může být poučné, jak taková studentská příprava vypadá a jak nad ní přemýšlíme? Zde…

Zobrazit více

Druhá část s malými metodami pro výstižnější a souvislejší vyjadřování.   Kufr Pamatujete z televize 90. let? „Hadač“ nevidí slovo, které druzí vidí a jeden po druhém dávají hadačovi opis významu, uvádějí souvislosti věcné, osvětlují synonymem, pantomimou (ale nesmějí použít ani překlad, ani psát či znakovat, ani dávat slova se…

Zobrazit více

Malé metody pro výstižnější a souvislejší vyjadřování Rádi bychom, aby se děti vyjadřovaly výstižněji, uceleněji, kultivovaněji. Od výkřiků by měly přejít k větám. Překřikovat se a mluvit chaoticky jde jenom v mluveném jazyce. Postupně tedy vnášíme do aktivit víc a víc zapisování. Čím ucelenější budou zápisy, tím silnější se postupně…

Zobrazit více

Používat náležitě ve 3. osobě množného čísla koncovku -í a koncovku -ejí (u sloves 4. třídy prézentní, jako jsou oni trpí X oni sázejí – odvozená slovesa) už skoro nikdo neumí. Mladší lidé už to neumějí.  Mnozí nevědí, že to kdysi bývalo povinné. Žádný neví, k čemu by to bylo,…

Zobrazit více