Říjen 2017

Když děti zvládly písmenka a mají se naučit číst s porozuměním a s prožitkem, máme na výběr: a) Buď s nimi začít nacvičovat různé čtenářské strategie, jako je vyjasňování-shrnování-kladení otázek-předvídání („Učíme se navzájem“), a teprve poté, co se dítě seznámí se strategií, poté co uvidí, jak ji učitelka modeluje, poté…

Zobrazit více

Ukázka rozpracované přípravy a komentářů, k moderní pohádce Karla Čapka Březen 2017. Hledáme nosnou myšlenku, stanovíme cíl, formulujeme zadání. Několik typických omylů při plánování pozpátku. (Výkon studenta je to dobrý, protože jsme na začátku semestru a na začátku seznamování s plánováním pozpátku! K přípravě studenta dálkového studia připisuji modře kurzívou…

Zobrazit více

Klást čárku je docela složitá dovednost. Platí tu různá pravidla, leccos i zde často žákům připadá jako neočekávatelná výjimka, a hlavně to vyžaduje docela rozumný vhled do významové stavby výpovědi. Nejen do syntaktických pravidel. Možná proto tolik žáků i dospělých nemá jistotu nebo rovnou dělá chyby. To důležité pro výuku…

Zobrazit více

Na dost kontroverzním webu ceskaskola.cz má pan prof. K. Lippmann pěkný úryvek z Dickensova románu Zlé časy. Podává nám ten úryvek takto: Už v polovině 19. století si Charles Dickens povšiml, jaký dopad může mít zjednodušené pojetí modernity na vzdělání. Napsal tehdy román Zlé časy, v němž je jednou z hlavních postav učitel…

Zobrazit více

V Respektu začíná článek takto: V divadelním představení Herec a truhlář Stanislav Majer mluví o stavu své domoviny, které se s úspěchem hraje v pražském Studiu hrdinů, se jeho autor David Zábranský snaží strefovat do těch, kdo se „povýšenecky“ vymezují vůči většinovým názorům společnosti. Stačilo maličko, čtyři čárečky, a nemuseli…

Zobrazit více

Jak se reklama obrací na mladou populaci? Křečovitě se snaží podchytit vyjadřování mládeže, anebo jindy zas předstírá jazyk specialistů, k nimž by možná mladý člověk chtěl patřit? Spíše by mladého chtěla k sobě přilákat inzerující firma… Ale pak by měla dbát o to, aby se „mladej“ nepohoršil, až se tím…

Zobrazit více