Srpen 2017

V tomto semestru jsem studovala na Ghentské univerzitě v Belgii a vyučovala na místní základní škole. Belgické království se dělí na tři regiony, Vlámský, Valonský a Bruselský, které mají svou autonomní vnitřní politiku. Ghent se nachází v severní části království, ve Flandrách (Vlámský region), proto je nutno si uvědomit, že moje zkušenost pramení…

Zobrazit více

V jednom komentáři v Britských listech stálo: „Žasnu, jak je čeština vynalézavá v pojmoslovních novotvarech, které, ač drsné, neuráží.“ Dál se tam psalo o některých vulgarismech, které jsou užitečné a za které nemáme slušnou náhradu. (https://blisty.cz/art/87784.html) Možná je hned jasné, že drsné novotvary v češtině neurážejí – rozumí se nás,…

Zobrazit více

Ivo Štuka: Poplach v zahrádce Na buben tluče malý kedluben: Pomóc! Svět se kymácí! Vždyť se po mně plazí vrazi, jedni s domkem, druzí nazí, slintající slimáci! (Ze sbírky Kde bloudí velbloudi. Albatros 2003, ISBN 80-00-01203-0) Dalo by se s touhle básní pracovat ve třídě, která se teprve učí mít…

Zobrazit více

Učím své student(k)y, že ve škole nemají dávat dětem diktáty. Je to totiž úkon jenom kontrolní, nikoli učební. Tedy úkon, který jen kontroluje žákovu schopnost pamatovat si dost dlouhé kusy slyšeného textu, psát dost rychle a přitom si vybavovat správné podoby slov nebo řešit pochybnosti o pravopisu. Avšak taková kontrola…

Zobrazit více

Komentář v Respektu má titulek „Smí se ženy kritizovat?“ https://www.respekt.cz/komentare/smi-se-zeny-kritizovat Víceznačnost věty přináší nejasnosti v porozumění. Autor možná chtěl říct „Smějí ženy být kritizovány?“ Obsah úvodníku tomu odpovídá. Ale kvůli autorovu nezvládnutému tvarosloví nastává u čtenáře na chvilku váhání a potřeba vracet se v textu nazpátek. Přitom text mohl být…

Zobrazit více

Jedním z modelů, kterými si pomáháme pochopit, co je to vlastně to naše myšlení, je Bloomova taxonomie myšlenkových operací. Skoro všichni učitelé o ní slyšeli, a jen málokteří našli, jak souvisí s jejich žáky, se třídou, s výukou a předmětem. Není to totiž nic samozřejmého. A sám výraz Bloomova taxonomie…

Zobrazit více

V publikaci Čeština doopravdy uvádím krom jiného několik prakticky použitelných postupů, jak začít postupně proměňovat svou výuku, obohacovat ji o prvky, které rozvíjejí čtenářství dětí. Jedním ze startérů pro změnu výuky češtiny na 1. stupni ZŠ může být například to, že postupně vytvoříme v programu své výuky hodně podnětů a…

Zobrazit více

Na začátku prázdnin, když všichni učitelé vyrazili ze školy a pryč od vzdělávání , napsal Petr Fischer (šéfredaktor stanice Vltava) v Hospodářských novinách moc zajímavý článek, zejména pro učitele čtení, literární výchovy a češtiny vůbec. O tom, jak důležité je umět obrazy číst – podobně jako dobýváme smysl literárního textu,…

Zobrazit více