Červenec 2016

Tento web „Čeština doopravdy“ má sloužit učitelům, rodičům žáků, i dalším lidem k tomu, abychom mohli soustředěně hledat co nejúčinnější způsob jak vyučovat a jak se učit předmětu „český jazyk a literatura“ (ČJL) v základní škole. Za důležité považuji to, že dobré věci vznikají společným hledáním, vstřícným jednáním a důvěrou…

Zobrazit více