Studium Literární výchovy

Zejména pro student(k)y Didaktiky literární výchovy na PedF, ale ze zkušenosti vím, že pro učitele v terénu tu bývají také novinky…

Princip práce s termíny je už mnoha učitelům jasný, ale v přípravném studiu se mu teprve učíme: Zaprvé mají termíny smysl hlavně k tomu, aby žákům umožnily srozumitelně se dorozumívat nad svou prací v daném předmětu. Pokud sami žáci nepotřebují se jeden s druhým dorozumět nad literární nebo věcným textem,…

Zobrazit více

V čítankách i v různých výchovných neliterárních příručkách bývají texty, které jsou ušity na tělo určité ušlechtilé myšlence. Ale číst se to nedá, je to à la téze, páchne to mravoučnou, ekologickou nebo jinou didaxí. Je dobré se těm textům vyhnout, protože promarňují čtenářský zájem a rozvoj dětí, i jejich…

Zobrazit více

Míváme potíže s volbou vhodného úryvku z větší knihy, když už musíme v hodině s dětmi číst společný text. (Společný text sice většina učitelů považuje za samozřejmost, ale z hlediska rozvoje čtenářství je to spíše jen nástroj, nácvikový postup. Skutečné čtení se děje, když si žák i sám vybírá, co…

Zobrazit více