O vzdělávání

Trvám, že tohle učitelské úsloví si zaslouží být vždy podezíráno. Z čeho? Že jsme si úplně nepředstavili, co tím u každého z žáků máme opravdu na mysli. A že vinou toho, že takto pojmenujeme aktivitu, kterou s dětmi chceme provést, některé z žáků nevědomky vynecháme, zůstanou jako dítě zapomenuté v…

Zobrazit více

V Britských listech píše K. Dolejší o neurovědecké zprávě týkající se čtení. Zaujala mě jedna citace: https://blisty.cz/art/92381-neurovedci-technologicky-pokrok-nici-nasi-intelektualni-kapacitu.html Stojí za to si všimnout v úvodu článku tohoto: „Stále více lidí text jen prolétne a věnuje pozornost předem vybraným klíčovým slovům, aniž by dokázali sledovat strukturu a komplexitu, kterou zahrnuje. Taková neschopnost…

Zobrazit více

Cermat, čili úřad pro organizaci státních maturit, konečně zveřejnil, podle čeho rozhodují centrální hodnotitelé maturitních písemek o jejich kvalitě. Teď tedy můžeme nahlédnout do mysli strůjců státní maturity, a možná díky tomu pochopíme, proč dochází k tolika sporům, tolika pochybnostem, a taky řadě křivd na maturantech. Zajímá nás to jednak…

Zobrazit více

Třináctého pátek nešťastný je den, jasně. Ale mnohem horší byla středa 11.4., kdy nebozí žáci měli skládat test z češtiny pro přijetí na 4leté G. Kdyby ZŠ měla připravovat pro život rovné občany, a ne zpucované poddané, a kdyby se na gymnázium vybírali mladí, z nichž vyroste vzdělaná vrstva národa,…

Zobrazit více

Myslím, že pro diskusi o školství je dobré se držet toho, že „biflovat“ může v českém školství znamenat dvě věci – zaprvé nadřít se zpaměti mnoho informací, – a za druhé být vyučován po většinu času způsobem, při kterém nejde o nic jiného než o to zapamatování údajů a termínů…

Zobrazit více

Od devadesátých let se snažím připomínat, že jen z nezbytnosti žijeme dlouhodobě v dilematu: Rodiče mají právo hledat právě pro své dítě školu, která ho nepoškodí a rozvine, ale zároveň stát má povinnost pečovat o to, aby bylo dobře vyučováno a aby se dobře učilo každé dítě. Když se jedno…

Zobrazit více