Tipy do třídy

Maličkosti důležité pro atmosféru, pro práci i pro dobrý pocit žáka i učitele. Z cizích pramenů, nabídek, i z návrhů a zkušeností uživatelů tohoto webu!

Jako každý jazyk, i čeština má svá slabá místa. něco nedovede vyjádřit, v něčem zas má guláš. Jeden takový prostředek je přivlastňovací svůj/své/své… Běžně se v používání svůj/tvůj/jeho či její/váš… dělá opravdu chyba, když se přivlastňuje podmětu věty, ale používá se zájmeno nezvratné (Kupte si koberec pro váš byt! –…

Zobrazit více

Hoši od Bobří řeky zůstanou bez dívek. Do klukovského příběhu nepatří, říká nakladatel. Na webu stanice Plus (ČRo) si přečtete znění se správnou koncovkou -vi/-ovy, ale ten kdo chystal perex (čili vstupní odstavec) za výše uvedeným titulkem o vydání Hochů od Bobří řeky, si Dušína asi představoval s jiným křestním…

Zobrazit více

Zpráva ČTK z pátku 3. 8. 2018, a autorkami jsou Zuzana Lachnitová, Nela Vejvodová. Je to neuvěřitelné. Kdysi se takovému vyjadřování říkalo „nevidí si do huby“. Je to možná pěkný příklad pro využití ve škole, lepší než prastaré, fousaté příklady falešného odkazování nebo výstavby textu  z učebnic. Další text praví:…

Zobrazit více

V čítankách i v různých výchovných neliterárních příručkách bývají texty, které jsou ušity na tělo určité ušlechtilé myšlence. Ale číst se to nedá, je to à la téze, páchne to mravoučnou, ekologickou nebo jinou didaxí. Je dobré se těm textům vyhnout, protože promarňují čtenářský zájem a rozvoj dětí, i jejich…

Zobrazit více

Výborný výkon studentů učitelství při praxích z literární výchovy je to, když svou odučenou hodinu zpětně reflektují a s námi ostatními sdílejí. Taková reflexe není jen rozbor a jenom kritika, ale je to vhlédnutí do svého vlastního uvažování, nahlédnutí toho, proč vlastně jsme co v hodině dělali a jak. Ukáže…

Zobrazit více

Kolem vidu je ve škole i v mluvnicích trochu zmatek, a to proto, že buď autoři učebnic, nebo učitelé sami nepoužívají nebo nevnímají dost jasně výraz „slovesný tvar“, případně nebo „tvar slovesa“ (je to totéž). Dá se to snadno vyřešit, ale chce to myslit trochu víc, než co nabízejí učebnice…

Zobrazit více

Druhá část s malými metodami pro výstižnější a souvislejší vyjadřování.   Kufr Pamatujete z televize 90. let? „Hadač“ nevidí slovo, které druzí vidí a jeden po druhém dávají hadačovi opis významu, uvádějí souvislosti věcné, osvětlují synonymem, pantomimou (ale nesmějí použít ani překlad, ani psát či znakovat, ani dávat slova se…

Zobrazit více

Když děti zvládly písmenka a mají se naučit číst s porozuměním a s prožitkem, máme na výběr: a) Buď s nimi začít nacvičovat různé čtenářské strategie, jako je vyjasňování-shrnování-kladení otázek-předvídání („Učíme se navzájem“), a teprve poté, co se dítě seznámí se strategií, poté co uvidí, jak ji učitelka modeluje, poté…

Zobrazit více

Učím své student(k)y, že ve škole nemají dávat dětem diktáty. Je to totiž úkon jenom kontrolní, nikoli učební. Tedy úkon, který jen kontroluje žákovu schopnost pamatovat si dost dlouhé kusy slyšeného textu, psát dost rychle a přitom si vybavovat správné podoby slov nebo řešit pochybnosti o pravopisu. Avšak taková kontrola…

Zobrazit více