Psaní

Další malý doklad, jak cenné je zachovávat v jazyce to, co má sílu rozlišovat význam. Slyšel jsem na podzim v rádiu souvětí, ve kterém by jedinou oporou pro pohotové porozumění byly ty tvary slovesné na -í / -ejí, když v mluvené řeči nejsou věty  a jejich významy odděleny interpunkcí (zapisuji…

Zobrazit více

Občas se ve veřejné diskusi objeví příspěvek, který navrhuje, aby se z češtiny odstranily ty „zbytečné“  prostředky, pravidla, jevy. Buď proto, že prý není snadné se jim naučit, nebo že nemají žádný důvod, nebo obojí. Třebas že se nemá psát čárka před nebo. A ovšem zrušit i/y, atp. Asi před…

Zobrazit více

Druhá část s malými metodami pro výstižnější a souvislejší vyjadřování.   Kufr Pamatujete z televize 90. let? „Hadač“ nevidí slovo, které druzí vidí a jeden po druhém dávají hadačovi opis významu, uvádějí souvislosti věcné, osvětlují synonymem, pantomimou (ale nesmějí použít ani překlad, ani psát či znakovat, ani dávat slova se…

Zobrazit více

Používat náležitě ve 3. osobě množného čísla koncovku -í a koncovku -ejí (u sloves 4. třídy prézentní, jako jsou oni trpí X oni sázejí – odvozená slovesa) už skoro nikdo neumí. Mladší lidé už to neumějí.  Mnozí nevědí, že to kdysi bývalo povinné. Žádný neví, k čemu by to bylo,…

Zobrazit více

Klást čárku je docela složitá dovednost. Platí tu různá pravidla, leccos i zde často žákům připadá jako neočekávatelná výjimka, a hlavně to vyžaduje docela rozumný vhled do významové stavby výpovědi. Nejen do syntaktických pravidel. Možná proto tolik žáků i dospělých nemá jistotu nebo rovnou dělá chyby. To důležité pro výuku…

Zobrazit více

Jak se reklama obrací na mladou populaci? Křečovitě se snaží podchytit vyjadřování mládeže, anebo jindy zas předstírá jazyk specialistů, k nimž by možná mladý člověk chtěl patřit? Spíše by mladého chtěla k sobě přilákat inzerující firma… Ale pak by měla dbát o to, aby se „mladej“ nepohoršil, až se tím…

Zobrazit více

V jednom komentáři v Britských listech stálo: „Žasnu, jak je čeština vynalézavá v pojmoslovních novotvarech, které, ač drsné, neuráží.“ Dál se tam psalo o některých vulgarismech, které jsou užitečné a za které nemáme slušnou náhradu. (https://blisty.cz/art/87784.html) Možná je hned jasné, že drsné novotvary v češtině neurážejí – rozumí se nás,…

Zobrazit více