Čtení

Princip práce s termíny je už mnoha učitelům jasný, ale v přípravném studiu se mu teprve učíme: Zaprvé mají termíny smysl hlavně k tomu, aby žákům umožnily srozumitelně se dorozumívat nad svou prací v daném předmětu. Pokud sami žáci nepotřebují se jeden s druhým dorozumět nad literární nebo věcným textem,…

Zobrazit více

Trvám, že tohle učitelské úsloví si zaslouží být vždy podezíráno. Z čeho? Že jsme si úplně nepředstavili, co tím u každého z žáků máme opravdu na mysli. A že vinou toho, že takto pojmenujeme aktivitu, kterou s dětmi chceme provést, některé z žáků nevědomky vynecháme, zůstanou jako dítě zapomenuté v…

Zobrazit více

V Britských listech píše K. Dolejší o neurovědecké zprávě týkající se čtení. Zaujala mě jedna citace: https://blisty.cz/art/92381-neurovedci-technologicky-pokrok-nici-nasi-intelektualni-kapacitu.html Stojí za to si všimnout v úvodu článku tohoto: „Stále více lidí text jen prolétne a věnuje pozornost předem vybraným klíčovým slovům, aniž by dokázali sledovat strukturu a komplexitu, kterou zahrnuje. Taková neschopnost…

Zobrazit více

V čítankách i v různých výchovných neliterárních příručkách bývají texty, které jsou ušity na tělo určité ušlechtilé myšlence. Ale číst se to nedá, je to à la téze, páchne to mravoučnou, ekologickou nebo jinou didaxí. Je dobré se těm textům vyhnout, protože promarňují čtenářský zájem a rozvoj dětí, i jejich…

Zobrazit více

Míváme potíže s volbou vhodného úryvku z větší knihy, když už musíme v hodině s dětmi číst společný text. (Společný text sice většina učitelů považuje za samozřejmost, ale z hlediska rozvoje čtenářství je to spíše jen nástroj, nácvikový postup. Skutečné čtení se děje, když si žák i sám vybírá, co…

Zobrazit více