Gramatika

K pojmům a postupům, které spojují skutečnou řeč a lingvistický popis jazyka. Tzv. rozbory, určování – anebo hledání nejpřiléhavějšího vyjádření.

Další malý doklad, jak cenné je zachovávat v jazyce to, co má sílu rozlišovat význam. Slyšel jsem na podzim v rádiu souvětí, ve kterém by jedinou oporou pro pohotové porozumění byly ty tvary slovesné na -í / -ejí, když v mluvené řeči nejsou věty  a jejich významy odděleny interpunkcí (zapisuji…

Zobrazit více

Občas se ve veřejné diskusi objeví příspěvek, který navrhuje, aby se z češtiny odstranily ty „zbytečné“  prostředky, pravidla, jevy. Buď proto, že prý není snadné se jim naučit, nebo že nemají žádný důvod, nebo obojí. Třebas že se nemá psát čárka před nebo. A ovšem zrušit i/y, atp. Asi před…

Zobrazit více

Hoši od Bobří řeky zůstanou bez dívek. Do klukovského příběhu nepatří, říká nakladatel. Na webu stanice Plus (ČRo) si přečtete znění se správnou koncovkou -vi/-ovy, ale ten kdo chystal perex (čili vstupní odstavec) za výše uvedeným titulkem o vydání Hochů od Bobří řeky, si Dušína asi představoval s jiným křestním…

Zobrazit více

Co dáme při psaní do věty hlavní a co do vedlejší, není žádná malicherná věc. Hlavní sdělení má být ve větě hlavní, podobnosti, upřesnění, doplnění jsou jako větné členy až na druhém místě co do důležitosti. Ale krom toho se obsah věty hlavní dál rozpracuje dalšími větami, jež následují. Když…

Zobrazit více

Titulek se mi na facebooku objevil jako Tři čeští vojáci zahynuli při sebevražedném útoku Že voják při sebevražedném útoku zahyne, by znamenalo, nebýt hrozné nesmyslnosti té akce, náležité. Jenže ovšem čeští vojáci takové akce nemají uloženy. Až po otevření odkazu se ukáže text jazykově normální a zní: „Tři čeští vojáci…

Zobrazit více

Zpráva ČTK z pátku 3. 8. 2018, a autorkami jsou Zuzana Lachnitová, Nela Vejvodová. Je to neuvěřitelné. Kdysi se takovému vyjadřování říkalo „nevidí si do huby“. Je to možná pěkný příklad pro využití ve škole, lepší než prastaré, fousaté příklady falešného odkazování nebo výstavby textu  z učebnic. Další text praví:…

Zobrazit více

Na webu Podnikavá žena jsem si přečetl titulek: První přívěsek prodaly babičce. Teď vyrábí náramky, které si oblíbily i celebrity. Že u celebrit jsou oblíbeny jisté náramky, to dá rozum. Celebrita si oblíbila náramek, ne opačně. Náramek si celebritu neoblíbí, je jen kusem hmoty (celebrita vlastně taky, ale je navíc…

Zobrazit více

Kolem vidu je ve škole i v mluvnicích trochu zmatek, a to proto, že buď autoři učebnic, nebo učitelé sami nepoužívají nebo nevnímají dost jasně výraz „slovesný tvar“, případně nebo „tvar slovesa“ (je to totéž). Dá se to snadno vyřešit, ale chce to myslit trochu víc, než co nabízejí učebnice…

Zobrazit více

Druhá část s malými metodami pro výstižnější a souvislejší vyjadřování.   Kufr Pamatujete z televize 90. let? „Hadač“ nevidí slovo, které druzí vidí a jeden po druhém dávají hadačovi opis významu, uvádějí souvislosti věcné, osvětlují synonymem, pantomimou (ale nesmějí použít ani překlad, ani psát či znakovat, ani dávat slova se…

Zobrazit více

Používat náležitě ve 3. osobě množného čísla koncovku -í a koncovku -ejí (u sloves 4. třídy prézentní, jako jsou oni trpí X oni sázejí – odvozená slovesa) už skoro nikdo neumí. Mladší lidé už to neumějí.  Mnozí nevědí, že to kdysi bývalo povinné. Žádný neví, k čemu by to bylo,…

Zobrazit více