Princip práce s termíny je už mnoha učitelům jasný, ale v přípravném studiu se mu teprve učíme: Zaprvé mají termíny smysl hlavně k tomu, aby žákům umožnily srozumitelně se dorozumívat nad svou prací v daném předmětu. Pokud sami žáci nepotřebují se jeden s druhým dorozumět nad literární nebo věcným textem,…

Zobrazit více

Trvám, že tohle učitelské úsloví si zaslouží být vždy podezíráno. Z čeho? Že jsme si úplně nepředstavili, co tím u každého z žáků máme opravdu na mysli. A že vinou toho, že takto pojmenujeme aktivitu, kterou s dětmi chceme provést, některé z žáků nevědomky vynecháme, zůstanou jako dítě zapomenuté v…

Zobrazit více

„Čína legalizovala převýchovné tábory pro Ujgury, jejichž existenci popírala.“ To píše Respekt na https://www.respekt.cz/denni-menu/cina-legalizovala-prevychovne-tabory-pro-ujgury-jejichz-existenci-popirala Takový nedemokratický stát může prostě zapřít, že nějací lidé vůbec jsou. A pak pro ně udělat tábory.

Zobrazit více

Jako každý jazyk, i čeština má svá slabá místa. něco nedovede vyjádřit, v něčem zas má guláš. Jeden takový prostředek je přivlastňovací svůj/své/své… Běžně se v používání svůj/tvůj/jeho či její/váš… dělá opravdu chyba, když se přivlastňuje podmětu věty, ale používá se zájmeno nezvratné (Kupte si koberec pro váš byt! –…

Zobrazit více

Hoši od Bobří řeky zůstanou bez dívek. Do klukovského příběhu nepatří, říká nakladatel. Na webu stanice Plus (ČRo) si přečtete znění se správnou koncovkou -vi/-ovy, ale ten kdo chystal perex (čili vstupní odstavec) za výše uvedeným titulkem o vydání Hochů od Bobří řeky, si Dušína asi představoval s jiným křestním…

Zobrazit více

V Britských listech píše K. Dolejší o neurovědecké zprávě týkající se čtení. Zaujala mě jedna citace: https://blisty.cz/art/92381-neurovedci-technologicky-pokrok-nici-nasi-intelektualni-kapacitu.html Stojí za to si všimnout v úvodu článku tohoto: „Stále více lidí text jen prolétne a věnuje pozornost předem vybraným klíčovým slovům, aniž by dokázali sledovat strukturu a komplexitu, kterou zahrnuje. Taková neschopnost…

Zobrazit více

Co dáme při psaní do věty hlavní a co do vedlejší, není žádná malicherná věc. Hlavní sdělení má být ve větě hlavní, podobnosti, upřesnění, doplnění jsou jako větné členy až na druhém místě co do důležitosti. Ale krom toho se obsah věty hlavní dál rozpracuje dalšími větami, jež následují. Když…

Zobrazit více

Titulek se mi na facebooku objevil jako Tři čeští vojáci zahynuli při sebevražedném útoku Že voják při sebevražedném útoku zahyne, by znamenalo, nebýt hrozné nesmyslnosti té akce, náležité. Jenže ovšem čeští vojáci takové akce nemají uloženy. Až po otevření odkazu se ukáže text jazykově normální a zní: „Tři čeští vojáci…

Zobrazit více

Zpráva ČTK z pátku 3. 8. 2018, a autorkami jsou Zuzana Lachnitová, Nela Vejvodová. Je to neuvěřitelné. Kdysi se takovému vyjadřování říkalo „nevidí si do huby“. Je to možná pěkný příklad pro využití ve škole, lepší než prastaré, fousaté příklady falešného odkazování nebo výstavby textu  z učebnic. Další text praví:…

Zobrazit více